Bom

Konstanz

Mir hond en Bom dehom, der hot karierte Blätter.
Mir hond en Bom, der blüht bei jedem Wetter.
Mir hond de allerschönste Bom, des isch kon Spott.
Mir hond en Bom dehom, wie konner oner hot!

Heischeverse & Narrensprüche

Inhalt

Anfang